Index of /GRUPA TRAKIYA STARA/Grupa Trakiya nachalo - v selo Vinarovo - stereo