СТРАНИЦА ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА (ПОП-ФОЛК) МУЗИКА

     WEB-PAGE FOR BULGARIAN POPULAR FOLKLOR (POPFOLK) MUSIC

 

   ОСНОВНИ СТИЛОВЕ НАРОДНА МУЗИКА:  Хороводни песни    Бавни безмензурни песни (субат)  Детски песни

 Право хоро концертно      Право хоро сечено      Ръченица     Трите пъти     Криво хоро

МУЗИКА ОТ ТРАКИЯ; МИЗИЯ; СТРАНДЖА ; РОДОПИТЕ ; МАКЕДОНИЯ; ДОБРУДЖА; ШОПСКО 


                                 

 

   НАЧАЛО

 

  ОРКЕСТРИ, ГРУПИ И  

  СЪСТАВИ ОТ БЛИЗКОТО

  МИНАЛО:

 

  Първомайска група

  

   Леновска група

 

   Оркестър Канари

  

    Конушенска група

  

Садовска група с Г. Пендов - Пендара

 

Садовска младежка с Османчо

 

   Пилашевска група

 

  Оркестър Младост

 

   Дълбокоизворска група

 

   Дебърска група

 

  Крушевска група

 

Групи Акорд и Белореченска 

 

   Група Царимир

 

   Боляровска група

 

  Група Брягово

 

 Асеновградска група и Асеновградска младежка

 

Оркестър Загоре

 

   Оркестър Марица

 

   Николовска група

 

  Оркестър Родопи с Борис  

          Христев

 

  Оркестър Лира

 

Оркестър Искра с Малкия Петко

 

Духова музика

 

Оркестър Авлигите

 

Група Тракийска тройка

 

 

Българска православна музика

 

Индийска музика

 

Музика на българските турци

 

 

АВТЕНТИЧНА НАРОДНА ФОЛКЛОРНА (ПОПФОЛК) МУЗИКА

ОТ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ

 

AUTHENTIC POPULAR FOLKLOR  (POPFOLK) MUSIC

FROM BULGARIA AND MACEDONIA

 

 

САДОВСКА МЛАДЕЖКА ГРУПА С ОСМАНЧО

 

 

 

 

Horo secheno - 12'57''.mp3

Osman Osmanov - Bavna i raachenitsa - 3.45.mp3

Zhenish me mamo i rachenitsa - 9'36''.mp3

Krushevsko horo - 7'02''.mp3

Mohabet i raachenitsa - 13.18.mp3

Zheni se sine - 2.51.mp3

Krivo Sadovsko horo - 3.29.mp3

Raachenitsa - 6.15.mp3

Sadovska Mladezhka grupa - Svatbeno horo - 30'16''.mp3

Sadovska Mladezhka grupa - Yagodovsko horo - 30.21.mp3

 

 

 

            Осман Османов                                  Димо Колев                                             Стефка Бреневска

 

 

 

ИЗВЕСТНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНА МУЗИКА ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО:

 

Асен Димитров - Тополовецът

 

 Стойчо Кузмов

 

  Никола Янков

 

Минчо Недялков

Ел. Граматикова

 

  Бисер Каев

 

 Делчо Митев

 

 Димо Колев

 

 Димитър Фъндъков

 

Георги Коев

 

Рамадан Лолов

 

Вълкана Стоянова

Георги Павлов

Недялка Керанова

 

Кавалджии

 

Акордеонисти

 

Снимки на народни музинканти и певци

 

Български музиканти и музикални инструменти

Музика от Добруджа

Музика от Македония

Музика от Родопите

Стара българска музика от периода 1920-1944 г.

Песни от района

 


    Адрес на уеб-страницата:  www.bg-popfolk.com

    За връзка:   info@protobulgarians.com

    Страницата е в режим на постоянно допълване, както със собствена, така и с ваша помощ.

    За тези, които се интересуват от ранната история на българите: www.protobulgarians.com