СТРАНИЦА ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА (ПОП-ФОЛК) МУЗИКА

     WEB-PAGE FOR BULGARIAN POPULAR FOLKLOR (POPFOLK) MUSIC

 

МУЗИКА ОТ ТРАКИЯ; РОДОПИТЕ ; СТРАНДЖА ; МИЗИЯ; МАКЕДОНИЯ; ДОБРУДЖА; ШОПСКО 

СЪКРОВИЩА ОТ 1905-1950 Г.  ЗЛАТНИ СУБАТИ ОТ ТРАКИЯ    АРХИВНИ СНИМКИ И ЗАПИСИ     ДЕТСКИ ПЕСНИ    ХУМОРЕСКИ

НАРОДНИ СЪБОРИ       Право хоро сечено      Ръченица     Трите пъти     Криво хоро


                                 

 

НАЧАЛО

 

ОРКЕСТРИ И ГРУПИ  

ОТ БЛИЗКОТО

МИНАЛО:

 

Великата Първомайска група

  

Легендарната Леновска група

 

Прочутият оркестър Канари

  

Конушенска група

  

Садовска група

 

Група Асеница

 

Оркестър Марица

 

СВАТБАРСКИ ГРУПИ ОТ ПЪРВАМАЙСКО

 

ДРУГИ СВАТБАРСКИ ГРУПИ от Тракия

 

Садовска младежка

 

Пилашевска група

 

Оркестър Младост

 

Дълбокоизворска група

 

Група Царимир

 

Боляровска група

 

Асеновградска група и Асеновградска младежка

 

Николовска група

 

Оркестър Родопи с Борис Христев

Оркестър Орфей

 

Оркестър Искра с Малкия Петко

 

Оркестър Тракия (Али Гарджев)

 

 

 

Духова музика

 

Оркестър Авлигите

 

Група Тракийска тройка

 

Българска православна музика

 

Индийска музика

 

Музика на българските турци

 

Пеню Пенев

 

 

АВТЕНТИЧНА НАРОДНА ФОЛКЛОРНА (ПОПФОЛК) МУЗИКА

ОТ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ

 

AUTHENTIC POPULAR FOLKLOR  (POPFOLK) MUSIC

FROM BULGARIA AND MACEDONIA

 

 

ГРУПИ ЗА СВАТБАРСКА МУЗИКА ОТ ПЪРВОМАЙСКО

 

 

 

 

 КРУМОВСКА ГРУПА

 КРУШЕВСКА ГРУПА

 АХМАТОВСКА ГРУПА

 ГРУПА БЯЛА РЕКА И ГРУПА АКОРД ОТ СЕЛО БЯЛА РЕКА

 ВИНИШКА ГРУПА

 ГРУПА БРЯГОВО

 ДЕБЪРСКА ГРУПА

 ГРУПА СЪС СМЕСЕН СЪСТАВ - 1

 НИКОЛОВСКА ГРУПА

 

        Най - изявен исторически център на сватбарската музика у нас е районът на град Първомай, по-точно четириъгълникът между градовете Пловдив, Асеновград, Хасково и Първомай. Селското население в този закътан район се състои от староседелци, непрогонено от османотурските завоеватели, запазило своите стари български традиции и музика. Освен това районът е разположен в контактната зона между земята на българи, гърци и турци. През него минава главният и най-натоварен път между Балканите и Мала Азия, между Европа и Азия. Всичко това обяснява водещата роля на района в развитието на автентичната българска музика още от първите десетилетия на свободна България. Най-изявена е тази роля в периода 1930 - 1970 г., когато всички сватбарски оркестри в България са се учели и подражавали на музиката от този район. Голяма част от най-изявените музиканти и групи от този район са представени в този уеб-сайт.

 

 

 

Фиг. 1. Карта на района на град Първомай. Показани са селата (Бяла река, Ахматово, Виница, Крушево), чийто групи за сватбарска музика са включени в тази подстраница. На групите от съседните села Дълбок извор, Конуш и др. са посветени отделни подстраници.

 

ИЗВЕСТНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНА МУЗИКА ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО:

 

Асен Димитров - Тополовецът

Стойчо Кузмов

Никола Янков

Минчо Недялков

Бисер Каев

Делчо Митев

Димо Колев

Димитър Фъндъков

Рамадан Лолов

 

Борис Машалов

Вълкана Стоянова

Недялка Керанова

Стайка Гьокова

Ел. Граматикова

Иван Паунов

Атанаска Тодорова

П. Захариева

Деля Балева

Penka Pavlova

 

Кавалджии

Кларинетисти

Акордеонисти

Саксофонисти

 

Снимки на народни музинканти и певци

 

Български музиканти и музикални инструменти

 

Музика от Тракия

 

Музика от Странджа

Музика от Родопите

Съкровища на българската музика от  1905-1950 г

Песни от района

Исторически песни

Музика от Добруджа

Музика от Македония

Музика от Шопско

Шлагери


      Адрес на уеб-страницата:  www.bg-popfolk.com

    Пишете на адрес:   info@protobulgarians.com

    Страницата е в режим на постоянно допълване, както със собствена, така и с ваша помощ.

    За тези, които се интересуват от ранната история на българите: www.protobulgarians.com