СТРАНИЦА ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА (ПОП-ФОЛК) МУЗИКА

     WEB-PAGE FOR BULGARIAN POPULAR FOLKLOR (POPFOLK) MUSIC

 

   ОСНОВНИ СТИЛОВЕ НАРОДНА МУЗИКА:  Хороводни песни    Бавни безмензурни песни (субат)  Детски песни

 Право хоро концертно      Право хоро сечено      Ръченица     Трите пъти     Криво хоро


                                 

 

   НАЧАЛО

 

  ОРКЕСТРИ, ГРУПИ И  

  СЪСТАВИ ОТ БЛИЗКОТО

  МИНАЛО:

 

  Първомайска група

  

   Леновска група

 

   Оркестър Канари

  

    Конушенска група

  

   Асеновградска група

 

  Садовска група с Георги

        Пендов

 

  Садовска младежка група с 

        Османчо

 

   Пилашевска група

 

   Дълбокоизворска група

 

   Дебърска група

 

   Група Акорд с Тоско Сталев

 

   Боляровска група

 

   Група Тракия

 

   Оркестър Марица

 

   Белореченска група

 

  Николовска група

 

  Оркестър Родопи с Борис  

          Христев

 

  Оркестър Лира

 

Оркестър Искра с Малкия Петко

 

Духова музика - Дико Илиев

 

Оркестър Авлигите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕСТНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНА МУЗИКА ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО:

 

Асен Димитров - Тополовецът

 

 Стойчо Кузмов

 

  Никола Янков

 

  Бисер Каев

 

 Делчо Митев

 

 Димо Колев

 

 Димитър Фъндъков

 

 

Снимки на народни музинканти и певци

 

Български музиканти и музикални инструменти

Музика от Добруджа

Музика от Македония

Стара българска музика от периода 1920-1944 г.


     Адрес на уеб-страницата:  www.bg-popfolk.com

     За тези, които се интересуват от ранната история на българите: www.protobulgarians.com           

     За връзка:   info@protobulgarians.com

    Страницата е в режим на постоянно допълване, както със собствена, така и с ваша помощ.