СТРАНИЦА ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА (ПОП-ФОЛК) МУЗИКА

     WEB-PAGE FOR BULGARIAN POPULAR FOLKLOR (POPFOLK) MUSIC

 

   ОСНОВНИ СТИЛОВЕ НАРОДНА МУЗИКА:  Хороводни песни    Бавни безмензурни песни (субат)  Детски песни

 Право хоро концертно      Право хоро сечено      Ръченица     Трите пъти     Криво хоро

МУЗИКА ОТ ТРАКИЯ; МИЗИЯ; СТРАНДЖА ; РОДОПИТЕ ; МАКЕДОНИЯ; ДОБРУДЖА; ШОПСКО 


                                 

 

   НАЧАЛО

 

  ОРКЕСТРИ, ГРУПИ И  

  СЪСТАВИ ОТ БЛИЗКОТО

  МИНАЛО:

 

  Първомайска група

  

   Леновска група

 

   Оркестър Канари

  

    Конушенска група

  

Садовска група с Г. Пендов - Пендара

 

  Садовска младежка група с 

        Османчо

 

   Пилашевска група

 

  Оркестър Младост

 

   Дълбокоизворска група

 

   Дебърска група

 

  Крушевска група

 

   Група Акорд с Тоско Сталев

 

   Група Царимир

 

   Боляровска група

 

  Група Брягово

 

 Асеновградска група и Асеновградска младежка

 

   Група Тракия

 

   Оркестър Марица

 

   Белореченска група

 

  Николовска група

 

  Оркестър Родопи с Борис  

          Христев

 

  Оркестър Лира

 

Оркестър Искра с Малкия Петко

 

Духова музика

 

Оркестър Авлигите

 

Група Тракийска тройка

 

 

Българска православна музика

 

Индийска музика

 

Музика на българските турци

 

 

    БЪЛГАРСКА МАНАСТИРСКА МУЗИКА

 

Православен химн - 2

Православен химн - Господи Сир

Православен химн - византийски стил

Православен химн - сръбско изпълнение

 

Картини и музика от българския манастир Св. Вмчк Зограф - Атонска Света Гора

 

ИЗВЕСТНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНА МУЗИКА ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО:

 

Асен Димитров - Тополовецът

 

 Стойчо Кузмов

 

  Никола Янков

 

Минчо Недялков

Ел. Граматикова

 

  Бисер Каев

 

 Делчо Митев

 

 Димо Колев

 

 Димитър Фъндъков

 

Георги Коев

 

Рамадан Лолов

 

Вълкана Стоянова

Георги Павлов

Недялка Керанова

 

Акордеонисти

 

Снимки на народни музинканти и певци

 

Български музиканти и музикални инструменти

Музика от Добруджа

Музика от Македония

Музика от Родопите

Стара българска музика от периода 1920-1944 г.

Песни от района

 


    Адрес на уеб-страницата:  www.bg-popfolk.com

    За връзка:   info@protobulgarians.com

    Страницата е в режим на постоянно допълване, както със собствена, така и с ваша помощ.

    За тези, които се интересуват от ранната история на българите: www.protobulgarians.com