СТРАНИЦА ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА (ПОП-ФОЛК) МУЗИКА

     WEB-PAGE FOR BULGARIAN POPULAR FOLKLOR (POPFOLK) MUSIC

 

   ОСНОВНИ СТИЛОВЕ НАРОДНА МУЗИКА:  Хороводни песни    Бавни безмензурни песни (субат)  Детски песни

 Право хоро концертно      Право хоро сечено      Ръченица     Трите пъти     Криво хоро

МУЗИКА ОТ ТРАКИЯ; МИЗИЯ; СТРАНДЖА ; РОДОПИТЕ ; МАКЕДОНИЯ; ДОБРУДЖА; ШОПСКО 


                                 

 

   НАЧАЛО

 

  ОРКЕСТРИ, ГРУПИ И  

  СЪСТАВИ ОТ БЛИЗКОТО

  МИНАЛО:

 

  Първомайска група

  

   Леновска група

 

   Оркестър Канари

  

    Конушенска група

  

Садовска група с Г. Пендов - Пендара

 

Садовска младежка с Османчо

 

   Пилашевска група

 

  Оркестър Младост

 

   Дълбокоизворска група

 

   Дебърска група

 

  Крушевска група

 

Групи Акорд и Белореченска 

 

   Група Царимир

 

   Боляровска група

 

  Група Брягово

 

 Асеновградска група и Асеновградска младежка

 

Оркестър Загоре

 

   Оркестър Марица

 

   Николовска група

 

  Оркестър Родопи с Борис  

          Христев

 

  Оркестър Лира

 

Оркестър Искра с Малкия Петко

 

Духова музика

 

Оркестър Авлигите

 

Група Тракийска тройка

 

 

Българска православна музика

 

Индийска музика

 

Музика на българските турци

 

 

АВТЕНТИЧНА НАРОДНА ФОЛКЛОРНА (ПОПФОЛК) МУЗИКА

ОТ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ

 

AUTHENTIC POPULAR FOLKLOR  (POPFOLK) MUSIC

FROM BULGARIA AND MACEDONIA

 

              

 

ОРКЕСТЪР АВЛИГИТЕ – Стайко Златев  

 

 

1. Avligite s Penka Pavlova - 13'43''.mp3 

2. Avligite s Penka Pavlova i Nedko Palazov - 11'10''.mp3

3. Penka Pavlova - Milkana duma Nikola - 10'06''.mp3

4. Avligite - Horovodna kitka - 12.05.mp3

5. Аvligite -  Bavna i raachenitsa - 13.17.mp3

6. Penka Pavlova - Paarvom, paarvom - 7.16.mp3

7. Avligite - Kitka - 11.50.mp3 

8. Kitka horo - 11.58.mp3

9. Avligite - Kitka raachenitsa - 13.53.mp3

10. Nedko Palazov - Nashata razdyala - 2.06.mp3

11. Raachenitsa - 3'53''.mp3

12. Stayko Zlatev - Merichlersko horo - 3.06.mp3

13. Kopanitsa - 2.54.mp3

14. Otishla Stanka za voda-Avligi.mp3

15. Avligite_Penka_Pavlova_xvid.avi

 

ИЗВЕСТНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНА МУЗИКА ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО:

 

Асен Димитров - Тополовецът

 

 Стойчо Кузмов

 

  Никола Янков

 

Минчо Недялков

Ел. Граматикова

 

  Бисер Каев

 

 Делчо Митев

 

 Димо Колев

 

 Димитър Фъндъков

 

Георги Коев

 

Рамадан Лолов

 

Вълкана Стоянова

Георги Павлов

Недялка Керанова

 

Кавалджии

 

Акордеонисти

 

Снимки на народни музинканти и певци

 

Български музиканти и музикални инструменти

Музика от Добруджа

Музика от Македония

Музика от Родопите

Стара българска музика от периода 1920-1944 г.

Песни от района

 


    Адрес на уеб-страницата:  www.bg-popfolk.com

    За връзка:   info@protobulgarians.com

    Страницата е в режим на постоянно допълване, както със собствена, така и с ваша помощ.

    За тези, които се интересуват от ранната история на българите: www.protobulgarians.com